Брифинг на стачните комитети на ФНСДУО и СО при "Титан АС" ЕООД - гр. Видин

    От 5 март 2015 г. работещите в „Титан АС” ЕООД – гр. Видин започват безсрочна стачка с искане да бъдат изплатени всички дължими и забавени трудови възнаграждения на работниците в „Титан АС” ЕООД град Видин до този момент.

Прочети още