Обучение на синдикални членове във Велинград

      В периода 5 – 9 октомври 2015 г. ФНСДУО проведе обучение на тема ”Условия на труд в бюджетната сфера” и заседания на Съветите на председателите на Национален синдикат на служителите на НАП, Синдикат на работещите в системата на социално подпомагане и социални услуги, Синдикат на работещите в АЗ, Синдикат на работещите  в НОИ.

Прочети още

Брифинг на стачните комитети на ФНСДУО и СО при "Титан АС" ЕООД - гр. Видин

    От 5 март 2015 г. работещите в „Титан АС” ЕООД – гр. Видин започват безсрочна стачка с искане да бъдат изплатени всички дължими и забавени трудови възнаграждения на работниците в „Титан АС” ЕООД град Видин до този момент.

Прочети още