Среща с г-жа Румяна Петкова

На 06.07.2021 г. ръководството на ФНСДУО свика  Съвета на председателите на синдикални организации в Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) при Синдиката на работещите в социално подпомагане и социални услуги (СРСПСУ – ФНСДУО).

Заседанието се проведе с участието на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане (АСП), г-жа Румяна Петкова, заедно с членове на нейния екип, и на президента на КНСБ, г-н Пламен Димитров.

Г-н Пламен Димитров разговаря с присъстващите относно политическата ситуация, работата в условия на пандемична обстановка и политиката на КНСБ в тази връзка.

Г-жа Румяна Петкова и нейният екип предоставиха информация по отправени запитвания от синдикални организации в ДСП и отговориха на въпросите на присъстващите председатели.