ПРЕДИМСТВОТО ДА СИ СИНДИКАЛЕН ЧЛЕН

          В продължение на 25 години ФНСДУО не спира да се бори и да търси начини за подобряване на света на труда, в полза на работещите синдикалисти в държавната администрация. Стъпваме на опита, гъвкавостта и капацитета, придобити и непрекъснато доразвивани четвърт век, за да защитим достойно правата на синдикалните ни членове.

          ♦ Всеки служител по трудово и/или служебно правоотношение, наш синдикален член, ползва договореното от ФНСДУО в КТД или Споразумение;

         ♦ Всеки служител по трудово и/или служебно правоотношение, наш синдикален член,  при необходимост получава безплатна правна консултация;

         ♦ Всеки служител по трудово и/или служебно правоотношение, наш синдикален член, може да стане член и на Взаимоспомагателната каса към КНСБ;

           ♦ ФНСДУО регулярно провежда обучения, за да развива потенциала на своите членове;

           ♦ Социалното подпомагане на синдикален член в сериозна нужда е неотменна част от дейността на ФНСДУО;

       ♦ Експертността на Федерацията гарантира професионална трудовоправна и синдикална защита на синдикалните членове;